PREVERI

NEVARNOST

SVOJEGA

KOŽNEGA

ZNAMENJA


strinjam se s splošnimi pogoji

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe aplikacije ZNAMENJA.SI (v nadaljevanju »Splošni pogoji uporabe«) veljajo za vse uporabnike aplikacije in določajo pravila in pogoje uporabe aplikacije ZNAMENJA.SI (v nadaljevanju »aplikacija«).

Imetnik aplikacije je družba Estetika Fabjan d.o.o.

Uporabnik aplikacije je lahko vsaka fizična oseba, ki je starejša od 15 let.

Status uporabnika se pridobi s sprejemom splošnih pogojev in z registracijo, ki je opravljena v skladu s pravili aplikacije.

2. Predstavitev aplikacije

Aplikacija je namenjena ohranitvi zdravja in preprečevanja bolezni.

Imetnik na podlagi celovitih, popolnih oziroma točnih podatkih, ki jih posreduje uporabnik, diagnosticira bolezenske znake oziroma poda zaprošeno zdravniško mnenje.

Zdravniško mnenje, ki temelji izključno na prejetih podatkih uporabnika, je informativne narave in tako ne zagotavlja strokovne in v celoti pravilne odločitve oziroma diagnoze.

Pravilno zdravniško mnenje se uporabniku zagotovljena z obiskom klinike imetnika.

3. Varstvo osebnih podatkov uporabnika

Uporabnik se strinja s posredovanjem vseh osebnih podatkov in podatkov, ki jih imetnik pridobi z njeno uporabo.

Imetnik se zavezuje varovati vse zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi mednarodnimi standardi, ki urejajo varovanje podatkov.

Imetnik lahko zaradi zagotavljanja delovanja aplikacije oziroma z namenom izpopolnjevanja aplikacije tretjim osebam posreduje pridobljene podatke uporabnika, s čimer se ta izrecno strinja. Prejemnik podatkov se zavezuje k enakemu varstvu danih podatkov kot imetnik.

Imetnik hrani prejete podatke uporabnika tudi razumen čas ko temu preneha status uporabnika.

Uporabnik sme uporabljati informacije in podatke, pridobljene s aplikacijo, le za lastne potrebe, brez soglasja imetnika tako teh podatkov in informacij, ki jih je prejel pri uporabi aplikacije, ne sme posredovati tretjim.

Uporabnik, ki se po sprejemu Splošnih pogojev uporabe ne strinja z zbiranjem podatkov, ki jih je posredoval z uporabo aplikacije, svoje nesoglasje izrazi z njeno odstranitvijo.

Uporabnik, ki želi izbris posredovanih podatkov, o tem obvesti imetnika na elektronski naslov posvet@znamenja.si

4. Odgovornost imetnika

Imetnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nepravilne rabe aplikacije.

5. Oglaševanje

Brezplačnost aplikacije se zagotavlja s sredstvi, ki so pridobljena z oglaševalskimi oglasi.

Uporabnik se strinja s prejemanjem brezplačnih novic in elektronskih sporočil, ki se nanašajo na promocijo imetnika in blaga ter storitev, ki jih zagotavlja v okviru svoje dejavnosti.

Uporabnik se lahko odjavi od prejemanja novic in elektronskih sporočil v skladu z protokolom aplikacije.

6. Stroški

Stroški uporabe aplikacije bremenijo uporabnika.

Uporaba aplikacije je ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini, vendar pa se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini.

Stroški se obračunajo po veljavnem ceniku mobilnega operaterja.

7. Spremembe Splošnih pogojev uporabe

Spremembe Splošnih pogojev uporabe se ažurno objavljajo na spletnih straneh imetnika in z njihovim posredovanjem na elektronski naslov, ki ga je uporabnik navedel ob prijavi.

Vse spremembe Splošnih pogojev uporabe začnejo veljati 30. dan po prejemu elektronskega sporočila ali objavi spremembe pravilnika na spletni strani imetnika. Pri novih uporabnikih stopijo spremembe pravilnika nemudoma v veljavo.

Če se uporabnik ne strinja s spremembami Splošnih pogojev uporabe, mora o tem obvestiti imetnika pred začetkom njihove veljavnosti in odstraniti aplikacijo. Ohranitev aplikacije pomeni, da se uporabnik strinja s spremembami pravilnika in je z njimi seznanjen.

8. Končno

Šteje se, da je uporabnik s prenosom in uporabo aplikacije seznanjen z vsebino Splošnih pogojev uporabe in da z njim soglaša.

Uporabnik s klikom na povezavo na drugo internetno stran, ki jo vsebuje aplikacija, zapusti aplikacijo.

Imetnik si zaradi vzdrževalnih del ali izpopolnjevanja aplikacije pridružuje pravico do prekinitve dostopa do aplikacije.

Android app on Google Play
Odpiralni Časi - Strelovod